obalka-knihy

inspirace principy

Zaujaly Vás principy popsané v této knize? Chtěli byste aplikovat něco z uvedených konkrétních příkladů v praxi? Chtěli byste se ve Vaší práci nebo ve Vaší firmě vydat touto cestou nebo se jí nechat inspirovat? Uvedené principy lze vždy aplikovat a propojit na konkrétní témata, která momentálně ve Vaší firmě nebo v pracovním týmu řešíte. Na témata z knihy pro Vás mohu udělat seminář nebo workshop, případně lze využít i další formy spolupráce (viz dále). 

Můžeme se domluvit na dlouhodobějším programu nebo si můžete jen vyzkoušet, jak Vám to bude "sedět". Poodhalit závoj, nahlédnout do toho, jaké by to mohlo být, jak by se tyto principy a zkušenosti daly využít ve Vaší firmě nebo ve Vašem pracovním týmu. A pokud nevíte, co by tím tématem mohlo být, nebo chcete nejprve projít hlubším vhledem, jak vnímáte aktuální situaci v celém týmu i jednotlivě, tak můžeme uspořádat poradní kruh nebo analytický workshop s cílem pojmenovat nejdůležitější témata pro definování zadání.

Jako konzultant, lektor, kouč, facilitátor, vyjednavač nebo projektový manažer Vás mohu provést mnoha tématy. Společně můžeme pojmenovat situace a problémy, nalézt možnosti řešení aplikovatelné do praxe.

semináře

Jsou rozšířenou formou vzdělávání. V mém podání procházíme tématem do hlubších a širších souvislostí, kombinujeme "soft & hard skills", propojujeme teorii & praxi, a vše je zaměřeno na pochopení podstaty a snadnější aplikaci nových poznatků a dovedností do praxe účastníků. Následující témata jsou u klientů nejčastější & nejoblíbenější:

 • obalka-knihy
  strategie vyjednávání
 • obalka-knihy
  procesní řízení (procesní přístup)
 • obalka-knihy
  strategie změn
 • obalka-knihy
  řízení změn
 • obalka-knihy
  projektové řízení
 • obalka-knihy
  inovace & zlepšování (KAIZEN)
 • obalka-knihy
  tvořivé / limitované myšlení
 • obalka-knihy
  zvládání konfliktů
 • obalka-knihy
  leadership & management
 • obalka-knihy
  osobnost & role
 • obalka-knihy
  řízení výkonnosti
 • obalka-knihy
  motivace a získání souhlasu
 • obalka-knihy
  týmová spolupráce
 • obalka-knihy
  pozitivní přístup

workshopy

Jsou stále oblíbenější formou vzdělávání. Na workshopu pracují účastníci na svém vlastním tématu a propojují teoretické znalosti s praktickými. Z workshopu si navíc odnášejí konkrétní výstupy využitelné v jejich praxi. Mnohaleté praktické zkušenosti z oblastí vývoje, výroby, prodeje a řízení uplatňuji  při vedení workshopů zejména v následujících tématech: 

 • obalka-knihy
  řízení jakosti
 • obalka-knihy
  procesní řízení (procesní přístup)
 • obalka-knihy
  strategie změn & řízení změn
 • obalka-knihy
  projektové řízení
 • obalka-knihy
  inovace & zlepšování (KAIZEN)
 • obalka-knihy
  tvořivé / limitované myšlení (hledání nových řešení)
 • obalka-knihy
  strategie vyjednávání
 • obalka-knihy
  obchodní aktivity

moderování a facilitování  

Moderování a facilitování je specializovanou formou vedení workshopů (viz předchozí strana) nebo důležitých jednání (představenstvo, top management, pracovní skupiny, atd.) Téma, obsah a do značné míry i způsob práce jsou definovány klientem (skupinou).

Moderátor a facilitátor workshop nebo jednání řídí, usměrňuje a garantuje fokus na konkrétní výstupy dle povahy workshopu nebo jednání. Přináší pohled a odbornost z vnějšku, navrhuje osvědčené postupy podle vývoje situace, reflektuje dění a poskytuje zpětnou vazbu.

Specifickou formou jsou poradní kruhy. Praktikuji je od roku 2013, jsou čím dále více oblíbené a mají hluboké dopady dovnitř firmy.

V této oblasti uplatňuji mnohaleté praktické zkušenosti s vedením a řízením lidí, s koučováním skupin a jednotlivců, a z praxe moderování a facilitování skupin (od představenstev až po pracovní schůzky, včetně poradních kruhů).

koučování & expertní poradenství

Koučování je velmi intenzivní forma vzdělávání / rozvoje.  Probíhá „face to face“. Pracujeme při tom se silnými stránkami klienta. Vycházíme z toho, co už klient má k dispozici, a dále to společně rozvíjíme. Cílem je nalezení řešení konkrétních problémů, zvýšení sebedůvěry v realizaci těchto řešení a rozšíření repertoáru možností  klienta.

Koučování mohu účinně a po dohodě s klientem doplnit o expertní poradenství (vždy jasně odděleno). Cílem je skokové zvýšení přínosů do praxe klienta.

Klienti stále více preferují kombinaci koučování s expertním poradenstvím. V praxi to znamená, že pokud se během koučování objeví téma, pro které existují v praxi osvědčené postupy a řešení, tak nenechám klienta „hledat“ a „tápat“, ale nabízím mu alternativy řešení, ze kterých si vybírá, což výrazně zvyšuje efektivitu procesu.

Téma pro koučování není nijak omezeno a i zde využívám mnohaleté praktické zkušenosti z oblastí vývoje, výroby, prodeje a řízení. Koučování se může týkat i soukromých témat.

přehled firem

Přehled firem (v abecedním pořadí), u kterých jsem od roku 2009 vykonával některou z výše uvedených činností:

Aero Vodochody, ASSA ABLOY, AWT, AXA,
Barum Continental,  Block, Bosch,
CCI Valve, Commerzbank, Conel, CPI PG, Cromtryck,
Česká pošta, ČEZ, ČNB, ČSOB, ČSOB Leasing,
DAS, De Heus,
Ewals,
FEI Company, FPO, Frauenthal Automotive,
Gerson Lehrman Group Councils,
Hartmann Rico, Hypoteční banka,
iMi Partner,
LBBW Bank CZ,
Mateiciuc, Meopta,
NET4GAS, Norgren, Novartis,
OTIS,
Plzeňský prazdroj, Point Consulting, PointPark Properties, Pyrotek CZ,
Red Hat, RWE,
Saab Czech, Scania,  SMC, SPP, SVPS,
Techo,
UPS,
Van Gansewinkel, Východočeská tiskárna, VZP,
atd.

Mé kontaktní údaje najdete
na stránce kontakt